Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της υπηρεσίας «Καθαριότητα Δημοτικών Κτιρίων» και κατακύρωση του διαγωνισμού.

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print