Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο 3 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της εργασίας ”Συντήρηση κήπων πάρκων” και κατακύρωση του διαγωνισμού

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2023
image_print