Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού Νο1 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας “Προμήθεια τριών (3) οχημάτων- Τμήμα Α – Επιβατικό αυτοκίνητο Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας”

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print