Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών».

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print