Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Ανάθεση καλλιτεχνικών υπηρεσιών»

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print