Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Εργασίες ελέγχου και παραμετροποίησης του συστήματος κλιματισμού»

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print