Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της δημόσιας σύμβασης «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού».

Τρίτη, 18 Μαΐου 2021
image_print