Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της γενικής υπηρεσίας «Διενέργεια διεξαγωγής εξετάσεων για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19 με την χρήση γρήγορου τεστ ανίχνευσης (rapid test) για τις ανάγκες προληπτικού ελέγχου στο πάσης φύσης προσωπικό του Δήμου Δράμας».

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020
image_print