Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Δράμας και Δοξάτου για την υποστήριξη της αρμοδιότητας της αποκομιδής και μεταφοράς των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) του Δήμου Δοξάτου και ορισμός δύο(2) εκπροσώπων του Δήμου Δράμας με τους αναπληρωτές τους, ως μελών του Δήμου Δράμας στο Όργανο Παρακολούθησης Εφαρμογής των Όρων της Σύμβασης

Παρασκευή, 20 Αυγούστου 2021
image_print