Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και της υπ΄ αρ. 4/2021 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση της γενικής υπηρεσίας με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο για τμήματα των ετών 2021 και 2022. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 37.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print