Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης και της υπ΄αρ 8/2020 μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για την διεξαγωγή του συνοπτικού διαγωνισμού προκειμένου να ανατεθεί η παροχή των γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Διαχείριση μπαζοαπορριμμάτων και ογκωδών αποβλήτων, όπως κουφωμάτων, επίπλων, στρωμάτων, κ.α.» σε τρίτο

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
image_print