Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση τροποποίησης της υπ΄ αρ. 10771 / 08-05-2020 σύμβασης που αφορά το ενδέκατο (11) τμήμα με τίτλο «Ελαστικά Επιβατικών-Φορτηγών και Μ.Ε» του διαγωνισμού με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021
image_print