Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 22946/04.09.2020 σύμβασης με τίτλο “Δράσεις Δημοσιότητας και Επικοινωνίας του ΣΒΑΑ Δήμου Δράμας”.

Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020
image_print