Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 24022/15.09.2020 σύμβασης με τίτλο “Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, με έμφαση στην πρόληψη παραγωγής απορ-ριμμάτων “.

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2020
image_print