Οικονομική Επιτροπή

Έγκρισης ασκήσεως αίτησης αναιρέσεως, από τον Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου (Α΄) βαθμού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ» (ΑΦΜ: 090108797 Δ.Ο.Υ. Δράμας), ο οποίος εδρεύει στη Δράμα (Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου) και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Δήμαρχο Δράμας, στρεφομένης κατά των: (1) Αναστασίας Στράγγα (ή Στράγκα), συζύγου Αναστάσιου Αντωνιάδη, το γένος Δημητρτίου Παπαμαρίνου -και- (2) Αναστάσιου Αντωνιάδη του Χαραλάμπους, κατοίκων Μύλακερ Γερμανίας (Muhlacker, Haldenstr. 98) και κατά της υπ΄ αριθ. Α52/2019 οριστικής απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής (Α΄ Τμήματος), ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020
image_print