Οικονομική Επιτροπή

Έγκρισης διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τριών (3) οχημάτων

Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022
image_print