Έγκρισης όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού της υπηρεσίας: «Εργασία υποστήριξης και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών μεγάρων παλαιού και νέου και συντήρησης και επισκευής των ηλεκτρομηχανολογικών των αθλητικών εγκαταστάσεων και εργασίες συντήρησης (καθαρισμός κλπ) λεβητοστασίων και μηχανημάτων θέρμανσης – ψύξης(κλιματιστικών) κοινοτικών και δημοτικών κτιρίων »

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020
image_print