1

«Έγκρισης συν διοργάνωσης πολιτιστικής δράσης με την Ένωση Κυριών Δράμας