Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 καθώς και της συμπληρωματικής πρότασης (η απόφαση με αρ.173/2022 της Ο.Ε

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022
image_print