Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έγκρισης της υπ’ αριθμ. 157/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δράμας περί της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021

Παρασκευή, 14 Μαΐου 2021
image_print