Έγκρισης της με αρ.25/2022 απόφασης-γνωμοδότησης της Ε.Π.Ζ. περί «Μετακίνησης της λαϊκής αγοράς του Δήμου Δράμας στην περιοχή ανάπλασης του χειμάρρου Καλλιφύτου και έγκριση των αλλαγών στο σχέδιο κανονισμού λειτουργίας της»