Οικονομική Επιτροπή

Έγκρισης τoυ πρακτικού Νο 4 της επιτροπής διεξαγωγής και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού ανάθεσης της Προμήθειας Τροφίμων & Λοιπών Αναλώσιμων Ειδών Παντοπωλείου 2021 – 2022 και κατακύρωση του διαγωνισμού ως προς το Τμήμα 13 «Έλαια» για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ»

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2021
image_print