1

ΕΓΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΚΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΣΧ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ”