Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εκδίκαση ένστασης κατά του Πρακτικού του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την«Προμήθεια Εξοπλισμού ΚΗΦΗ»

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014
image_print