Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΝΠΔΔ

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015
image_print