Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έκδοση εγκεκριμένων πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής για υπηρεσιακό προσωπικό του Δήμου Δράμας.

Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2024
image_print