Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την διασφάλιση της σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2023
image_print