Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 20.000€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6481.01 «Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» του προϋπολογισμού Δ. Δράμας οικ. Έτους 2011

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2011
image_print