Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για «Δαπάνες για είδη διαβιώσεως και περιθάλψεως» ποσού 35.000,00 €

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011
image_print