Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «την επέκταση δικτύου φωτισμού Χωριστής» ποσού 749,58 €.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016
image_print