Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020
image_print