Πολιτιστικός Οργανισμός - ΦΤΜΜ

Έκδοση προκήρυξης για την πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού, μουσικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες, επί ωρομισθία, για υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022
image_print