Δημοτική Κοινότητα Δράμας

Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με το αριθμ. Πρωτ.21930/04-06-2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, προς την Κοινότητα Δράμας

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021
image_print