Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής-Επιχορήγησης της ΣΑ ΕΠ0311 με τίτλο Ε.Π ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ 2014- 2020 συνολικού ποσού 4.179,40 ευρώ για το έργο/α: 2016ΕΠ03110043

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021
image_print