Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

Εκκαθάριση-εντολή πληρωμής της ΣΑ Ε0938 με τίτλο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ συνολικού ποσού 63.077,63 ευρώ για το έργο/α: 2018ΣΕ09380029 – TEBA

Πέμπτη, 8 Απριλίου 2021
image_print