Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκκίνηση διαδικασίας δημοπράτησης τμήματος εμβαδού 22,52 τ.μ., οικοπέδου το οποίο βρίσκεται επί της οδού Θεοτοκοπούλου με ΚΑΕΚ 090145233019», σε εφαρμογή της παρ. 1. του άρθρου 192 του Ν.3463/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 άρθρο 196 του Ν.4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2024
image_print