1

Εκκίνηση διαδικασίας επαναδημοπράτησης των αγροτεμαχίων με αριθμούς 61 και 218 σχολικού κλήρου αγροκτήματος Αρκαδικού