Δημοτικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Εκλογή του νέου Αντιπροέδρου του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου , με θητεία έως και 31-08-2019

Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2018
image_print