Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εκπόνηση εργαστηριακών ελέγχων για την αποτίμηση της στατικής επάρκειας του κλειστού κολυμβητηρίου Δήμου Δράμας

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
image_print