1

Έκτακτη Χρηματοδότηση του 14ου Δημοτικού Σχολείου.