Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠ.ΙΔΑΧ ΛΙΠΙΝΑ ΟΛΓΑ & 4 ΥΠ., ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2020)

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021
image_print