1

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΜΠΕΣΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ & 7 ΥΠ., ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2020 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-2020)