Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠΑΛ.ΙΔΟΧ ΑΜΠΕΣΛΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ & 6ΥΠ.ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-08-22 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-08-22)

Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023
image_print