Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓ.ΕΙΣΦ.ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓ/ΜΟ ΠΑΙΔ,ΚΑΤΑΣΚ.(ΥΠΑΛ.ΙΔΑΧ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ&36ΥΠ.ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1-8-2021 ΕΩΣ ΚΑΙ 31-8-21)

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022
image_print