Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ.ΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔ.ΛΟΓΑΡ.ΠΑΙΔ.ΚΑΤΑΣΚ.(ΖΑΧΖΡΟΥΔΗ ΕΛΕΝΗ & 5 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ) 2018

Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2019
image_print