Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2021
image_print