Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2019
image_print