1

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.