Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΚΑΤΑ ΤΟ Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020

Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2020
image_print