Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
image_print